Amin (Hatim) Duası

By | 19 Kasım 2014

amin-hatim-duasiANLAMI: ‘‘Allah’ım, kabrimdeki yalnızlığımda bana (Kur’an nuruyla) yardımcı ol.”

Kur’an-ı Kerim’i baştan sona okuyup hatmettikten sonra şöyle dua etmelidir:

“Allahım, Sana sonsuz hamd ü senalar olsun ki; bana Yüce Kitabın olan Kur’an-ı Kerim’i sonuna kadar okuma imkanını lütfettin. Sen lütfetmeseydin ben okuyamazdım. Bundan sonra da sık sık Yüce Kelâmını okuma fırsat ve imkanını lütfetmeni niyaz ediyorum. Bu okumamı kabul buyurmanı ve okuma esnasında yaptığım hatalarımı bağışlamanı da Senden istiyorum.

Bu okumadan hasıl olan sevapları da başta Sevgili Peygamberimize, bütün peygamberlere ve bütün büyüklerimize, anne ve babalarımıza, yakın uzak bütün akraba ve dostlarımıza bağışlıyorum.

Allahım, bana ve bütün Müslümanlara Kur’an ahlakıyla ahlaklanmayı, son nefesimize kadar Sevgili Peygamberimizin yolundan yürümeyi ve son nefeste de mümin olarak ruhumuzu teslim etmeyi nasibeyle. Âmin!