Allah Korkusundan Dolayı Ağlamak

By | 20 Kasım 2014

Müslümanın AğlamasıEbu Hureyre (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Yüce Allah’ın azabından korktuğundan dolayı ağlayan bir kimse, sağılan süt tekrar memeye dönmedikçe cehenneme girmeyecektir. Allah yolunda cihad eden bir kimseye bulaşan toz ile cehennem dumanı bir araya gelmeyecektir.”
Abdullah ibn Abbâs (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:
“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i:
– ‘İki göz var ki, cehennem ateşi onlara değmeyecektir:
1. Allah’ın (azabından) korkarak ağlayan göz,
2. Allah yolunda nöbet bekleyen göz.”
Ukbe b. Âmir (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir:“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e:
– ‘Ey Allah’ın Rasulü! Kurtuluş nedir?’ diye sordum. Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem):
– ‘Diline sahip ol, evin başına dar gelmesin ve günahlarından dolayı ağla!’ buyurdu.”