Allah İçin Vermek

By | 17 Kasım 2014

Allah sevgisiBerâ’ ibn Âzib (radıyallâhu anh)’dan rivayet edilmiştir:
“Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’i şöyle buyururken işittim:
Bir kimseye sütünden veya eşyasından/parasından faydalanılması için bir şey bağışlayan yada yolunu kaybetmiş kimseye yolunu tarif eden kimse, köle azad etmiş gibi sevab kazanır.”
Bu hadis, kişinin, yaptığı iyiliklerle kendisini Allah’ın azabından korumuş ve sevab kazanmış olduğunu ifade etmektedir.
Ebu Ümâme (radıyallâhu anh)’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Sadakaların en faziletlisi; Allah yolunda (savaşan kimselere) gölgelenebilecekleri bir çadır veya Allah yolunda (çarpışan mücahide hizmet etmek üzere verilen) bir hizmetçi veya Allah yolunda cihad eden mücahidin bineceği bir binit.”