Ailede Küçük Bireylerle Sohbet

By | 10 Haziran 2015

ailede-kucuk-bireylerle-sohbetSuâl: Kimin ümmetisin?
Cevâb: Peygamberimiz Hazret-i Muhammed (Aleyhisselâmj’m ümmetiyim.
Suâl: Peygamberimizin babasının adı nedir?
Cevab: Babasının adı Abdullah dır.
Suâl: Peygamberimizin annesinin adı nedir?
Cevâb: Annesinin adı Âmine’dir.
Suâl: Süt annesinin adı nedir?
Cevâb: Süt annesinin adı, Benî Sâd kabilesinden olan Halîme’dir.
Suâl: Dedesinin adı nedir?
Cevâb: Dedesi, Abdulmuttalib’dir.
Suâl: Amcasının adı nedir?
Cevâb: Ebû Talib’dir.
Suâl: Peygamberimiz nerede, hangi senede doğdu?
Cevab: Mekke’de 571 senesinde doğmuştur.
Hicri aylardan ise, Rebiul evvel ayının 12’nci pazartesi gecesi idi.
Suâl: Hangi tarihte nereye Hicret etti?
Cevab: 622 senesinde Mekke’den Medine’ye hicret etti.
Suâl: Kaç yaşında iken, kendisine Peygamberlik geldi?
Cevab: Kırk (40) yaşında iken, Peygamberlik geldi, ve 23 sene Peygamberlik vazifesini yerine getirdi.
Suâl: Peygamberimiz kaç yaşında vefat etmiştir?
Cevab: (63) Altmış üç yaşında âhirete göçtüler.
Suâl: Peygamberimizin kaç evlâdı vardı?
Cevap: (7) yedi, (4) kız ile (3) oğlu vardı.
Suâl: Kızlarının isimlerini söyler misin?
Cevab: Söylerim. Zeynep, Rukiyye, Ümmü (iiilsüm ve Fâtıma’dır.
Suâl: Oğullarının isimlerini sayabilir misin?
Cevab: Sayarım. Kasım, Abdullah, İbrahim’dir.
Suâl: Peygamberimizin hanımları (âileleri) bizim neyimiz olur?
Cevab: Annelerimiz olur. Yâni bütün ınü’minlerin/müslümanların anneleri olur.