Monthly Archives: Haziran 2015

Peygamber Efendimiz Eşitliğe Önem Verirdi

O, EŞİTLİK PEYGAMBERİYDİ. Onun dünyasında sosyal tabakalara yer yoktu. O, kulluk tabakasını getirdi. Dostları oldu köleler, esirler. Rengi kara denenler, onun ak kalpli gönüldaşlarıydılar. Herkese elini eşit olarak uzattı. Uzatılan elleri eşit olarak tuttu. Zengini fakiri ayırt etmedi. Siyahı beyazı seçmedi. Esir ve hür herkes eşitliği yaşadı onun gönül dünyasında. Aynı hizada olmanın, aynı konumda… Read More »

Dört Mezhebe Göre Ariyet

– Mezhep imamları ariyetin teşvik edilmiş, sevap olan bir ibadet olduğunu ittifak etmişlerdir. – (Ariyet mal telef olduğu takdirde) zararının karşılanması hususunda ihtilaf edilmiştir: Şafiî ve Hanbelî mezheplerine göre (telefi halinde) ariyetin zararını malı ariyeten alan öder.İster kendiliğinden, isterse kişiden kaynaklanan bir kusurdan dolayı telef olsun. Hanefî mezhebine göre ariyet mal emanet durumundadır. Alan kişiden… Read More »

Peygamber Efendimiz Yavrusunu Dualarla Teselli Ederdi

ONU, O KADAR ÇOK SEVİYORDU Kİ… O, küçük yaşta anasız kalmış, boynu nadide ve narin çiçekler gibi bükülmüştü. En küçük kızıydı… Belki de küçüklerin farklı bir durumu vardı babaların yanında. Daha korunmasız ve daha güçsüzdüler büyüklere nazaran. Fatıma da peygamberimiz için öyleydi. Çok sevdiği yavrusunun yüzü hiç gülmedi bu dünyada. Hayatı hep zorluklarla geçti. Cennet… Read More »

Dört Mezhebe Göre Cuma Namazı – 14

– Davud-u Zahirî ve Hasen dışında tüm fukahaya göre gusletmek sünnettir. Müstehap olan tam cumaya gitmek üzere iken gusletmektir. Hanefî, Şafiî ve Hanbelî’ye göre (cuma için) gusletmenin caiz olmasının vakti şafaktan itibarendir. Malikî’de cumaya giderken cuma için gusletmek müstehaptır. Cuma için gusletmenin müstehap olması cuma kılana göredir. Ebu Sevr’e göre (cuma için) gusletmek cumayı kılana… Read More »

Dört Mezhebe Göre Vedia – 2

– Bir kimse para dışında elbise veya hayvan gibi bir şeyi vedia olarak birisine bıraktığında, bırakılan kimse vediayı (elbiseyi giymek, hayvana binmek gibi bir surette) kullanarak, korumanın dışında bir şey yapsa fakat (bir şey olmadan) yine korunduğu yere değil de bir başka koruma yerine bıraksa: (Malikî alimlerinden) Kadı Abdulvehhab diyor ki: “Bu hususta Malik şöyle… Read More »

Peygamber Efendimizin Altı Çocuğu da Ölmüştü

PEYGAMBERİMİZ, DÖRT KIZ, üç erkek çocuk babasıydı. Yedi çocuk ona “baba” dedi, “babacığım” dedi, “babam” dedi. Yedi çocuk, onun sevgi dünyasına herkesten farklı girdi. Şefkat dünyasında herkesten farklı yer aldı. O, yedi çocuğa “yavrum” dedi. Bu yedi çocuktan altısı peygamberimiz hayatta iken öldü. Altı çocuğu kendi yolcu etti ahirete. Beşini kendi koydu kabre. (Hz. Rukiyenin… Read More »

Dört Mezhebe Göre Cuma Namazı – 11

– Mezhep imamları cumanın gerçekleşmesi için iki hutbe (birinci ve ikinci hutbe)nin şart olduğunda ittifak etmişlerdir. Kendisinden önce iki hutbe okunmayan cuma namazı sahih değildir. Hasan-ı Basrî’ye göre bu iki hutbe sünnettir. Adet olduğu üzere hutbe denilebilecek kadar beş rüknü içine alacak bir hutbe olması kesinlikle gereklidir. Bu rükünler şunlardır: a – Allah’a hamd-ü sena etmek,… Read More »

Dört Mezhebe Göre İkrar – 8

– Bir kimse (örnek olarak) Ali’nin Ahmet’e bin dirhem borcu olduğuna şahitlik etse, ikinci bir şahit borcun iki bin dirhem olduğuna şahitlik etse, bu iki şahidin şahitliği ile (her şahit ayrı ayrı miktarlar üzerine şahitlik etmesine rağmen) Ahmed’in bin dirhem alacağı kesinleşir. Bununla beraber Ahmed’in ikibin olarak şahitlik yapan kimsenin şahitliğine ilaveten yemin etmesi gerekir.… Read More »

Peygamber Efendimiz Bencil Bir Baba Değildi

O HEP BAŞKALARI İÇİN DİLEDİ. Hiç “ben” demedi. “Ben” demeyen babanın, çocuğu da bencil olmadı, ben demedi. Fatıma’nın nikahı olmuştu. Kız için adet olan mihr çok az bir miktar olarak kararlaştırılmıştı. Fatıma, nikahında, hiç dünyevilik olmasını istemedi. Dünyevi olan bir karşılık onun içine sinmedi. Onun evliliğini Rabbi dilemişti, nikahını madem ki Rabb’i kıymıştı, mihrini de… Read More »

Dört Mezhebe Göre Cuma Namazı – 8

Yolcu ve köle cumanın farz olmasında sebep olabilir mi? Ebu Hanife, Şafiî ve Eşheb’in rivayetine göre Malik yolcu ve kölenin cumayı kıldıkları takdirde o günün öğlesinin farzının onlardan düşmesinin caiz olduğunu söylemişlerdir. İbn-i Kasım’ın rivayetine göre Malik ve bir rivayete göre Ahmed b. Hanbel bunun caiz olmadığını söylemişlerdir. – Çocuk cuma namazı kıldırabilir mi? Şafiî’… Read More »