Dört Mezhebe Göre İkrar – 8

By | 30 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-ikrar-8– Bir kimse (örnek olarak) Ali’nin Ahmet’e bin dirhem borcu olduğuna şahitlik etse, ikinci bir şahit borcun iki bin dirhem olduğuna şahitlik etse, bu iki şahidin şahitliği ile (her şahit ayrı ayrı miktarlar üzerine şahitlik etmesine rağmen) Ahmed’in bin dirhem alacağı kesinleşir. Bununla beraber Ahmed’in ikibin olarak şahitlik yapan kimsenin şahitliğine ilaveten yemin etmesi gerekir. Bu Malikî, Şafiî ve Hanbelî mezheplerine göredir. Ebu Hanife’ye göre bu şahitliklerle Ahmed’in hiçbir alacağı sabit olmaz. Zira Hanefî mezhebine göre tek şahit ve yeminle hükmetmek yoktur.