Monthly Archives: Temmuz 2014

Misafirlikte Bulunmanın Edebleri

Misafirlikte Bulunmanın Edebleri Ev sahibini bekletmemeli, acele de etmemelidir. Çok iyi yerde oturmamalı, ev sahibinin gösterdiği yerde oturmalıdır. Misafirlikte Bulunmanın Edebleri Diğer misafirler baş köşeyi ona verirlerse, kabul etmek istememelidir. Kadınların odasının bitişiğinde oturmamalıdır. Yemek getirilen tarafa sık sık bakmamalıdır. Oturduğu zaman, yanındakilere selâm vermeli ve nasılsınız? demelidir. Kötü bir şey görürse, yasak etmelidir. Misafirlikte Bulunmanın… Read More »

Daveti Kabul Etmenin Edebleri

Daveti Kabul Etmenin Edebleri Bunda beş edeb vardır: BİRİNCİ EDEB: Fakirle zengini ayırmamalıdır. Fakirin davetinden imtina etmemelidir. Çünkü Peygamber Efendimiz (aleyhisse lâtü vesselam) miskinlerin davetine giderdi. Haşan İbn Ali (radı yallahü anhüma) bir gün fakirlere uğradı. Bir ekmek çıkarmış yiyorlardı. «Buyurun, ey Allah’ın Resûlü’nün oğlu, beraber yiyelim», dediler. Daveti Kabul Etmenin Edebleri Hayvandan indi, oturup onlarla… Read More »

Davete Gitmenin Edebleri

Davete Gitmenin Edebleri Davet eden kimsenin, iyi insanları çağırması sünnettir. Çünkü yemek vermek, kuvvet vermektir. Fâsıka kuvvet vermek, fışkına, günahına yardım etmek olur. Zenginleri değil, fakirleri çağırmalıdır. Peygamber Efendimiz (sallâllahü aleyhi ve sellem) buyuruyor: «Yemeklerin en fenası, fakirlerin değil, zenginlerin çağırıldığı velîme yemeğidir». Davete Gitmenin Edebleri Yâni düğün yemeğidir. Akraba ve yakın dostları unutmamalıdır. Böyle… Read More »

Misafirperverliğin Üstünlüğü

Misafirperverliğin Üstünlüğü Buraya kadar yazdıklarımız, çağrılmadan ziyarete gidenler içindir. Davet etmenin hükümleri daha ayndır. Misafir gelince, tekellüf etmeyiniz; siz çağırırsanız, hiçbir şey eksik etmeyiniz denmiştir. Misafirperverliğin Üstünlüğü Yâni elinizden geleni yapınız. Ziyafetin üstünlüğü hakkında çok hadisi şerifler vardır. Seferde kalabalık halde birbirlerine uğramak Arab âdetidir ve böyle misafirin hakkını yerine getirmek mühimdir. Bunun için Peygamber… Read More »

Birbirine Ziyarete Giden Dostların Yemek Yeme Edebleri

 Birbirine Ziyarete Giden Dostların Yemek Yeme Edebleri Bunda dört edeb vardır: BİRİNCİ EDEB: Yemek vaktinde kimseye gitmemelidir. Hadisi‘ şerifte buyurulmuştur: «Çağrılmadan bir kimseye yemeğe giden, gitmekle günah işler, yemekte ise haram yemiş olur». Ama tesadüfen dilerse, izinsiz yememelidir. Buyurun, yiyin denirse, kalbden söylenmediğini bilirse, yine yememelidir. İyi değildir. Fakat bir sebep söyleyip, güzellikle el çekmelidir.… Read More »

Dostlarla Ve Din Kardeşleriyle Yemek Yemenin Üstünlüğüostlarla Ve Din Kardeşleriyle Yemek Yemenin Üstünlüğü

Dostlarla Ve Din Kardeşleriyle Yemek Yemenin Üstünlüğü Bir dostunu, bir sevdiğini misafir edip, yemek vermek; birçok sadakadan daha üstündür. Hadisi şerifte buyurulmuştur: «Kul, üç yemekten mes’ul değildir: Sahur, iftar ve dostları ile yediği yemekerdir» (’) Ca’fer bin Muhammed der ki: «Din kardeşlerinle sofraya oturduğun zaman, acele etme ki, uzun sürsün. Dostlarla Ve Din Kardeşleriyle Yemek… Read More »

Başkalarıyla Yemek Yemenin Edebleri

Başkalarıyla Yemek Yemenin Edebleri Bu söylediklerimiz yalnızken; yâni evde yalnız yerken, yahut hanımı ve çocukları ile veya evde bir başkasıyla yerken yapılmalıdır. Ama başkalarıyla yerken bunlara yedi edeb daha ilâve edilir: 1 — İlim, yaş, verâ veya bir başka sebeple kendinden ilerde olan kimseden önce yemeğe başlamamalıdır. Şayet kendisi böyle bir mevkide ise diğerlerini bekletmemek… Read More »

Yemekten Sonraki Edebler

Yemekten Sonraki Edebler Doymadan elini yemekten çekmelidir. Ellini ağzıyla temizlemeli, sonra sofra beziyle (peçeteyle! silmelidir. Ekmek kırıntılarını toplamalıdır. Çünkü hadis i şerifte buyuruldu ki: «Böyle yapan hayatta sıkıntı çekmez, çocukları sağlam ve kusursuz olur. Yemekten Sonraki Edebler Hûrilerin mehri olur» i1). Sonra kürdan kullanmalı, dişlerinin arasından çıkan şeyleri atmalıdır. Diline gelenleri yutmalıdır. Tabağı parmakla silmelidir.… Read More »

Su İçmenin Edebleri

Su İçmenin Edebleri Bardağı sağ eliyle tutup, Bismillah demeli, ağır içmelidir. Ayakta içmemelidir. Önce bardağın içine bakmalı, böcek ve toz olmamalıdır. Su İçmenin Edebleri  öksüreceği zaman bardaktan ağzını ayırmalıdır. Bir yudumdan çok içerse üçte tamamlamalıdır. Her defasında Bismillâh demelidir. Sonunda da Elhamdülillâh’ı söylemelidir. Bir yere su damlamaması için, bardağın altına dikkat etmelidir. Su İçmenin Edebleri… Read More »

Yemek Arasında Olan Edebler

Yemek Arasında Olan Edebler Yemeğe başlarken Besmele ile başlamalı, sonunda Elhamdülillah demelidir. Daha iyisi, ilk lokmaaa Bismillah, ıkıncide Bısmıllâ lıirrahman, üçüncüde Bismillâhırrahmanirrahim demektir. Diğerlerine de hatırlatmak için sesli söylemelidir. Sağ eliyle yemeli, tuz ile başlamalı ve tuz ile bitirmelidir. Çünkü hadisi şerifte böyle bildirilmiştir. Bu suretle başlangıçta yemeğe hırsını kırmış; arzusuna muhalif olarak bir lokma… Read More »