Namazda Örtünme Nasıl Olmalıdır?

By | 9 Haziran 2015

namazda-ortunme-nasil-olmalidir    Kadın evde namaz kılarken geceliği yada entarisi ayaklarının üstünü örtmelidir. Eğer bu kadar uzun değilse açık kalan kısımlar ten rengini göstermeyecek çorapla örtülebilir. Ama bunun sevabı azdır. Uygun olan bol ve uzun bir etektir, ya da entari.
Avret sayılan azalırdan birinin tamamı ya da dörtte biri görünecek olursa namaz bozulur. Başkası içinde haramdır. Dörtte birinden azı açık ise namaz bozulmaz.
Yukarda da söylediğimiz gibi uygun olan hanımların topuklarına kadar uzun elbise giymeleridir.
Bir kadın namazda iken kendi isteği dışında avret mahalli açılırda bunu hemen yani kıyam ve rükû gibi bir rüknü eda edecek kadar bir sürede örtmezse namazı bozulur. Böyle bir açıklık bilerek yapılırsa namaz kabul olmaz’.
Örtünecek elbise bulamayan kimse oturarak ve ayaklarını kıbleye çevirerek rükû ve sücudunu ima ile kılar. Çünkü bu haldeyken olabildiği kadar kapalı olur. Avret yerlerini örtecek bir şey bulduğunda örtmek vacip olur. Önce ön ve arka taraf örtülür.
Namaz her halükarda kılınmalıdır. Çıplak bir kişinin yanında elbisesi olan biri olduğunda namaz kılmak için elbiseyi ister. Vermese dahi namazı çıplak dahi kılar. Hastanın bile ima ile kılabilıyorsa terk etmemesi lazımdır.