Dört Mezhebe Göre Oruç – 5

By | 9 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-oruc-5– Ramazan hilalini tek başına gören kimse (ertesi gün) oruç tutar. Şevval ayının hilalini tek kişi görürse ertesi gün oruç tutmaz, fakat bunu gizli yapar. Hasen ve İbn-i Sirin’e göre ayı tek başına gören kimseye oruç farz olmaz.

– Hanbelî dışındaki mezheplere göre şek günüO oruç tutmak sahih olmaz. Hanbelî’deki meşhur rivayet o gün gökyüzü berrak, açık ise oruç tutmak mekruh olur. Bulutlu ise oruç tutmak vacip olur.

– Gündüz görülen hilal -ister öğleden önce ister öğleden sonra görülsün- ertesi güne aittir. Bu Hanbelî dışındaki mezheplere göredir. Hanbelî’de ise hilal öğleden önce görülmüşse bir önceki gün içindir. Öğleden sonra görülmüşse iki rivayet vardır.

– Bir memlekette hilal yaygın olarak (herkes tarafından veya çoğunlukla) görülmüşse, dünyanın her yerindeki Müslümanlara oruç tutmak farz olur. Bunda ittifak vardır. Ancak Şafiî mezhebinin alimleri bu meselede ayın görüldüğü yerin yakınında olan yerleşim yerlerinde oruç tutmak gerekli olur. Uzak yerlerdekileri bu hilali görmek bağlayıcı olmaz. Uzak deyiminden hilalin görüldüğü yerden sefer mesafesi kadar uzakta olan yerler anlaşılır. Bu İmam’ul-Haremeyn, Gazalî ve Rafiî’nin görüşüdür. Nevevî’nin tercih ettiğine göre Hicaz-Irak gibi (aralarında uzak mesafe olan) yerlerde ayın ayrı yerlerden doğması (ihtilaf-ı melali) dikkate alınır. (Yani böyle birbirinden uzak iki yerde iki ayrı günde oruca başlanabilir.