Dört Mezhebe Göre Cenaze

By | 1 Haziran 2015

dort-mezhebe-gore-cenaze- Âlimler ölümü çokça anmanın müstehap olduğunda ve malı olan ve/a vasiyete muhtaç olan kimseye sağlıklı iken vasiyet etmesinin müstehap olduğunda icma etmişlerdir.
- Mezhep imamları bir kimsenin ölmesinde kesin kanaat hasıl olduğunda kıbleye döndürülmesinde ittifak etmişlerdir.

- Malikî, Şafiî ve Hanbelî mezheplerinde meşhur olan insan ölmekle (necis) pis olmaz. Ebu Hanife’ye göre necis olur.Yıkanınca temizlenmiş olur. Bu aynı zamanda Şafiî’de bir kavil, Hanbelî’de bir rivayettir.
- Borçtan önce gelmek üzere ölünün cenaze masrafları malından yapılır. Bunda ittifak vardır. Tavus’tan rivayet edildiğine göre malı çoksa malından, az ise malın üçte birinden yapılır.