Zafer Kazanmak

By | 1 Mayıs 2014

Zafer kazanmak hakkında Ayet: “Ve seveceğiniz bir başka (nimet) daha var: Allah’tan yardım ve zafer ve yakın bir fetih. Mü’minleri müjdele.”

(Saff; 13)

Zafer kazanmak hakkında Hadis: “Ey Allah’ım! Bana vaad ettiğin (zaferi) yerine getir, Allah’ım! Bana zafer ver! Ey Allah’ım, eğer ehl-i İslam’ın bu bölüğünü helak eder­sen artık yeryüzünde sana ibadet edilmeyecek!” (Kütüb-ü Sitte)

Zafer kazanmak hakkında Hikâye:

Galip Çıkarsam…

İlk Müslüman Türk Devletlerinden biri olan Gazneliler Devleti’nin en büyük ve değerli hükümdarlarından biri olan ve tarihte ilk defa “sultan” adını alan Sultan Mahmud, İslam’ı yaymak için Hindistan’a on sekiz se­fer düzenlemişti. İşte bu seferlerden birinde çok şiddetli bir direnme ile karşılaşmış, zafer kazanacağından şüpheye düşmüştü.

Tam bu zor durumda iken Allah’a şöyle yalvardı: “Ey Rabbim, bu sa­vaştan galip çıkarsam, aldığım bütün ganimetleri yoksullara dağıtacağım.”

Neticede Sultan Mahmud’un ordusu Hindistan’da zafer kazandı. Çok kıymetli ganimetlere sahip oldu. Gazne’ye döndüğünde elde ettikleri bü­tün ganimetleri verdiği söz üzerine yoksullara ve muhtaçlara dağıttı.

zafer kazanmak