Yüce Allah’ın Kazasına Rıza Göstermek

By | 20 Kasım 2014

Allah'ın birliğiSa’d b. Ebi Vakkâs (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Adem oğlunun, Allah’tan kendisine takdir olunana razı olması onu mutlu eder. Yine Allah’tan hayır dilemeyi terk etmesi de, onun bedbahtlığmdandır. Yine Allah’ın takdir ettiğine kızgın olması da onun bedbahtlığındandır.”

Enes b. Mâlik (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edildiğine göre, Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:
“Mükafatın büyüklüğü, belanın büyüklüğüne bağlıdır. Allah bir toplumu sevdiği zaman onları değişik şekillerde imtihan eder. Kim başına gelen imtihana rıza gösterirse Allah’ın rızasını kazanır. Kim de başına gelen imtihana öfkelenirse Allah’ın gazabı o kimsenin üzerine olur.”