Vera’

By | 20 Kasım 2014

günahAbdurrahman b. Osman et-Teymî (rahmetullâhi aleyh)’den rivâyet edilmiştir:
“Biz, ihramlı iken Talha b. Ubeydullah (radıyallâhu anh) ile birlikte bulunuyorduk. Talha’ya bir kuş hediye edilmişti. Talha uyumakta iken bizden bazı kimseler, hediye edilen o kuşun etinden yedi ve bazıları da onun etini yemekte kaçındılar/vera’ ettiler. Talha uyandığında etten yiyen kimselerin davranışını onaylayıp:
— ‘Biz de, Rasulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’le birlikte ihramlıyken bunu yemiştik’ dedi.”
Gerek mana ve gerekse de lafız itibariyle vera’ hakkında bir çok hadis vardır.
“Sana şüphe veren şeyi bırak” hadisi gibi.
“Helal bellidir, haramda bellidir. Bu ikisinin arasında kalan işler, şüpheli şeylerdir” hadisi de böyledir.