Umrenin Yapılışı Nasıldır?

By | 12 Haziran 2015

umrenin-yapilisi-nasildirUmre yapmak isteyen kimse eğer afâkî ise, mikat sınırında, değilse Harem bölgesi dışında usulüne uygun ihrama girdikten sonra iki rek’at “ihram namazı” kılar. Namazdan sonra: “Allah’ım senin rızan için umre yapmak istiyorum. Umre’yi bana kolaylaştır ve benden kabul eyle” diye niyet eder ve ardından da “Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk, Lebbeyke La Şerike leke Lebbeyk, İnne’l-hamde ve’n-niğmete leke ve’l -mülk La Şerike lek” diyerek telbiye getirir. Böylece umre niyeti yapılmış olur.
Haremi Şerif’e gelince “Allah’ım senin rızan için umre tavafını yapmak istiyorum, tavafı bana kolay eyle ve tavafımı kabul buyur.” diye tavafa niyet edilir ve umrenin tavafı eda edilir. Tavafın bitiminde iki rek’at tavaf namazı kılındıktan sonra, “Allah’ım senin rızan için umre’nin sa’yını yapmak istiyorum bana kolaylık ver ve onu benden kabul eyle” diyerek niyet edilir ve Safa ile Merve arasında dört gidiş ve üç de geliş olmak üzere yedi defa gidip-gelmek suretiyle umrenin sa’yi de eda edilmiş olur. Akabinde saçlar dipten kazıtılır veya kısaltılır ve ihramdan çıkılır. Böylece bir umre tamamlanmış olur.
Umre’nin Hac’dan farkı, Arafat, Müzdelife ve Mina’da eda edilen menasik ile birlikte kudüm ve veda tavafının bulunmamasıdır. Ayrıca teşrik günleri hariç bütün bir sene yapılabilmesi de umrenin hususiyetlerindendir.