Tesbih Nedir?

By | 19 Kasım 2014

imanislamileilgilisorularTesbih: “Subhânallâh” demektir. Bazen bu söze başka kelimeler ekler Allah’ın yüceliği bu sözlerle dile getirilir. “Subhânallâh” kelimesinin özlü şöyledir: Ben, Yüce Allah’ın; yüce zatına layık olmayan her türlü noksanlıklardan » vasıflardan uzak olduğuna inanarak dilimle itiraf ederim demektir.
Hafız İbn Hacer’in, hadiste, teşbih zikrinin; hafif ve ağır diye nitelendirilirden maksat; harcanan emeğin azlığını ve sevabın çokluğunu ifade etmektir.
Dünya hayatında iyi amelin tatlılığı gizlenmiş olup ağırlığı duyulur. Kötü amei|p ise bunun tersine tatlı görülüp acılığı görülmemektedir. Buna göre iyi amelin görünüşteki ağırlığı seni onu terk etmeye sevk etmesin ve kötü amelin görünüşteki seni onu işlemeye sevk etmesin.