Tedavi Olmak

By | 17 Kasım 2014

tedaviUsâme b. Şerîk (radıyallâhu anh)’dan rivâyet edilmiştir: “Bedeviler, Rasulullah (sailailâhu aleyhi ve sellem)’e:

– ‘Ey Allah’ın Rasulü! (Hastalanırsak) tedavi olalım mı?’ diye sordular. Rasulullah (sailailâhu aleyhi ve sellem):

– ‘Evet, Ey Allah’ın Kullan! Tedavi Olun. Çünkü Allah Yarattığı Her Bir Hastalık İçin Mutlaka Şifasını Yada Devasını Yaratmıştır. Sadece Bir Hastalık Hariç’ Buyurdu. Onlar:
– ‘Ey Allah’ın Rasulü! O Hastalık Nedir?’ Diye Sordular. Rasulullah (Sallallâhu Aleyhi Ve Sellem):
– ‘O, İhtiyarlıktır’ Diye Cevap Verdi.”
Tedavi; Ne Kadere İmanla Ne De Allah Teâlâ’ya Tevekkül Etmekle Çelişir. Her Derdin Bir Devası Vardır. Hastalığın Bulaşmasında Allah’ın Sünnetinin İkrarı, Karantinanın Meşru Oluşu, İnsan, Ev Ve Yol Temizliğine Önem Verilmesi, Su Ve Yeryüzünün Kirletilmesinin Yasaklanması, Tedaviden Önce Korumaya Önem Verilmesi, Alınması İnsana Zarar Veren Her Türlü Sarhoş Edici Veya Uyuşturucunun Veya Zararlı Gıdanın Veya Bozuk İçeceğin Haram Kılınması, Yüce Allah’a Kullukta Dahi Olsa, İnsan Cisminin Güç Yetiremeyeceği Şeyi Yüklenmesinin Haramlığı, Bedeni Korumak İçin Ruhsatların Yasallaştırılması, Cesedin Sağlığı Yanında Ruhsal Sağlığın Da Korunması Ve Daha Başka Şeyler, Her Halükarda Geçerli Olan Gerçek Nebevi Tıbbı Temsil Eden Yaklaşımlardandır.
Ebu’d-Derdâ’ (Radıyallâhu Anh)’Dan Rivâyet Edildiğine Göre, Rasulullah (Sallallâhu Aleyhi Ve Sellem) Şöyle Buyurmaktadır:
“Yüce Allah Hem Derdi Ve Hem De Devayı İndirmiştir. Dolayısıyla Her Derdin Bir Devası Vardır. Tedavi Olun. Haramla Tedavi Olmayın.”
541. Câbir (Radıyallâhu Anhj’dan Rivayet Edildiğine Göre, Rasulullah (Sallallâhu Aleyhi Ve Sellem) Şöyle Buyurmaktadır:
“Her Derdin Bir Devası Vardır. Dolayısıyla Bir Derdin Devasına Rastlanıldığı Zaman O Dert Yüce Allah’ın İzniyle Düzelir.”
(Rasulullah (Sallalâhu Aleyhi Ve Sellem): “Her Derdin Bir Devası Vardır” Buyurduysa Mutlaka Vardır. Bugün Henüz Çaresiz Dertler Varsa Devası Keşfedilemediğindendir. Rasulullah (Sailailâhu Aleyhi Ve Sellem) Kan Aldırmanın Ve Dağlamanın Birer Tedâvî Şekli Olduğunu Haber Verdiyse, Onlar Mutlaka Birer Sahih Tedavi Şeklidir. Bunların Bu Asırda Tıp Âleminden Kalkmış Olması Hadisin Sıhhatine Asla Dokunamaz. Çünkü His Ve Tecrübeye Dayanan Bilgilerin Çoğunlukla Dayanakları, Bilimsel Teorilerdir. Onlara Yüzde Yüz Güvenmeye İse İmkân Yoktur. Örneğin, Bugün “Gülmek, Neşelenmek Hayat Kaynağıdır” Diye Bir Nazariye Ortaya Çıkar, Yarın Bakarsınız Bunun Tam Aksini İddia Eden Bir Nazariye Çıkmışür. Ağlamanın Vücut İçin Daha Faydalı Olduğundan Bahseder. Dolayısıyla Bunlara İtimat Olunamaz. Rasulullah (Sailailâhu Aleyhi Ve Sellem)’in Haber Verdiği Bir Şeyin İmkânsız Olduğu Aklen Ve Şer’an Sabit Olursa Bu Takdirde O Haber Bizim İçin Müteşabihlerden Olur. İslam’ın Özüne Aykırı Olmamak Kaydıyla Yorumlanır.