Tag Archives: zebur hakkında bilgi

Zebûr Hakkında

    Kelime olarak “yazılı şey ve kitap” anlamına gelen Zebûr, Hz. Dâvûd’a indirilmiş olan İlâhî kitabın adıdır. Bu konuda Kur’an’d şöyle buyurulur: “…Gerçekten biz, peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Dâvûd’a da Zebûr’u verdik.” Zebûr, İlâhî kitapların en küçüğü olup, yeni dinî hükümler getirmemiş­tir. Bugün elde mevcut olan Zebûr nüshaları, lirik söyleyiş ve İlâhîlerden, Allah’a… Read More »