Tag Archives: vesvese ne demek

Vesvesenin İlacı

“LÂ İLAHE İLLALLÂH’TIR” Sevgili Kardeşlerim! Vesvese ve evham gibi ruhi arızalardan kurtulmanın çaresi zikirdir. Hatta denildi ki, vesvese ve evhamı def etmek için Kelime-i Tevhidden daha tesirli bir ilaç yoktur. Şeyh’ul-İslâm İmâm-ı Nevevî (r.a) meşhur “El-Ezkâr” adlı eserinde Ku- şeyri Risalesinden naklen der ki: “Değerli Seyyid Ahmed İbn-i Atâ’ Er-Rüzbâri (r.a)’den şöyle dediğini rivayet ettik:… Read More »