Tag Archives: veda tavafı

Ziyaret Tavafı

Haccın ikinci rüknü ziyaret tavafıdır. Ziyaret tavafı yapılmaksızın hac tamam olmaz. Kur’ân-ı Kerim’de: “Sonra saçlarını tırnaklarını kesip üstbaşlarındaki kirleri gidersinler ve diğer hac görevlerini yerine getirsinler, dünyanın bu en kıdemli mabedi Kabe’yi (Beyt-i Atik) bir kere daha tavaf etsinler.” (Hacc, 22/29) buyrularak ziyaret tavafının farziyeti vurgulanmıştır. Tavaf, “Bir şeyin etrafında dolaşmak, dönmek” manasına gelir. Hac… Read More »

Hac Vazifesi : Ziyaret Tavafı

Sonra Mekke’ye gidip boy abdesti ve abdest alır. Ardından ziyaret tavâfını yapar ve bu tavâf için özel olarak niyet eder. Sonra Makâm-ı İbrahim’de iki rekât namaz kılar. Tamamladıktan sonra dilerse Safâ ile Merve arasında sa’y eder. Çünkü kudüm tavâfinda (; yani Mekke’ye ilk gelişinde gerçekleştirdiği ilk tavâfta) yaptığı için, bu vazife ondan düşmüştür. Ziyaret tavafını… Read More »

Hac Vazifesi : Kudüm Tavafı

Bu duayı yüksek sesle okuduktan sonra kudüm (Mekke’ye ilk geliş) tavafını yapar. Tavâfta sağ omzunu açıp sol omzunu örter (ıztıbâ). Sonra Haceru’l-esved’e doğru yaklaşıp eliyle onu selâmlar (istilâm); imkân bulabilirse öper. İmkân bulamazsa selâmlayıp elini öper. Çok kalabalıksa eliyle ona doğru işaret ederek şöyle der: “Allâh’ın adıyla, Allâh en büyüktür. Allâh’ım! Sana inanıyorum, Kitabını doğruluyorum,… Read More »