Tag Archives: vadesinde ödenmeyen senet

Vadesinde Ödenmeyen Borç

Herhangi bir sebeple borçlanan kimse, vadesinde borcunu ödemeden, paranın değeri (satın alma gücü) değişirse, borcun ne şekilde ödeneceği konusunda, İslam müctehid ve fakihleri farklı görüşler ortaya koymuşlardır. İmam Ebu Hanife’ye göre, bu para tedavülde olduğu müddetçe paranın değeri ister artsın ister eksilsin, borç aynen ödenir. Para değerinin değişmesinin borcun miktarında bir tesiri olmaz. İmam Ebu… Read More »