Tag Archives: mum yakmak ne anlama gelir

Mum Yakmak

Alevîlerin perşembe akşamları bir mum yakma gelenekle Bunun sebebi nedir? Yanlışsa niçin yanlıştır? Bütün yanlışların kaynağını ve sebebini bilmek zordur,Buna asıl sebep olarak dinin sağlam temellerinden uzaklaşma, diye kestirme bir cevap vermek mümkündür. Niçin yanlış olduğuna gelince içinde ahiret için de yarar sağlamayan ve dinin de, mantığında eretmediği, uygun bulmadığı birşey olduğu için yanlıştır, diyebiliriz.