Tag Archives: mehdi kimdir alametleri nelerdir

Mehdi Kimdir ?

Mehdi kimdir sorumuzun cevabını bize doğru olarak veren ayet, hadis ve rivayetler vardır. Biz de bu sorumuzu tek tek bu şekilde açıklamayı uygun bulduk. Mehdi kimdir sorumuza cevap teşgil edecek Ayet: “Hayır, biz hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da onun beynini dar­madağın eder. Bir de bakarsın ki, o, yok olup gitmiştir. (Allah’a karşı) Ni- telendiregeldiklerinizden… Read More »