Tag Archives: hıfz ayetleri arapça

Hıfz (Korunma) Ayetleri

Bismillahirrahmanirrahim (Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla) Namazlara dikkat edin, özellikle de orta namaza. Allah’a gönülden boyun eğerek namaza durun. (Bakara, 238) Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, evreni ayakta tutar. O’nu ne gaflet, ne de uyku tutmaz. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nundur. İzni olmadan O’nun katında kim şefaatte bulunabilir? Kulların önlerinde ve… Read More »