Tag Archives: hazreti ibrahim duası

Hz. İbrahim Güneşi Allah Sanıyor

Hz. İbrahim, büyük dedesi Nuh’dan da 1918 yıl sonra dünyaya gelmişti. Ve yaşadığı devrin kavmi Hak dinin yolunda olmadığından işte puta tapıp duruyorlardı. O hâlâ Rabbini arıyordu. Bir gece gökyüzüne dala dala taş evlerinin terasasında uykuya dalmıştı.Sabahın serin yelleri eserken birkaç esinti onun yüzünü okşadı, kendisini uyandırdı. Etrafta hafif bir aydınlık vardı.Birdenbire büyük bir çöl… Read More »

Hazret-i İbrahim’in Çocukluğu

Hazret-i İbrahim nerede doğmuştu? Bu yolda bir çok söylentiler ve duyumlar vardır. Kimileri, onun Sevad toprağı olan Babilde, kimileri de yine burada Kûşa’da veya buraların daha başka illerinde doğduğunu söylerler. Babası Târih onu, Kûşa’da bir yere götürdü ki, orada Nemrud adında bir hükümdar yaşıyordu. Bazı kimseler de Hz. İbrahim’in Mardin ilinde Haran’da doğduğunu, babası Târih… Read More »