Tag Archives: dua video

Hicri Yılbaşında Okunacak Dua

Hicri Yılbaşında Okunacak Dua Muharrem ayının ilk günü aşağıdaki duayı 3 defa okuyanın, gelecek Muharrem ayına kadar bütün belalardan emin olacağı,Hicri Yılbaşında Okunacak Dua Aşûre Günü [Muharremin onuncu günü] 3 defa okuyanın ise, ölümden de emin olacağı; çünkü o sene öleceği takdir edilmiş olana, bu duayı okumak nasip olmayacağı bildirilmiştir. Duanın okunuşu Hicri Yılbaşında Okunacak… Read More »

Abdest Duaları

Abdest Duaları 1- Abdeste başlarken şu duâ okunur: Bismillâhil-azîm. Vel-hamdü lillâhi alâ dînil-İslâm. Ve alâ tevfîk-ıl-îmân. Ve ala hidayetir rahman. El-hamdü lillâhil-lezî ce’alelmâe tahûren ve ce’alel-islâme nûren. “Azamet ve celâl sahibi Allah’ın adiyle başlarım. Bizi İslâm dininde kılan, îman etmeğe muvaffak buyuran ve hidâyete erdiren Rahman Allah’a hamdederim. Suyu temizleyici. İslâm’ı da nur kılan Allah’a… Read More »

Ölen Kişinin Arkasından Dua

Ölen Kişinin Arkasından Dua Dua Ve İstiğfar: ölmüş birisi için yapılabilecek en büyük iyiliklerden birisi, onun için dua etmek ve istiğfarda bulunmaktadır. Nitekim; “Ey Allah’ın Resulü, anne ve babamın vefatlarından sonra da onlara iyilik yapma imkanı var mı, ne ile onlara iyilik yapabilirim?” diye soran Ebu Ubeyd Malik İbn Rabia es-Saidi (r.a)’ye Peygamber Efendimiz (s.a.v):… Read More »

Günlük Okunması Gereken Dualar

Günlük Okunması Gereken Dualar (Sabah-akşam 7 defa “Allahümme ecirnî minennâr” diyen cehennemden kurtulur.) (Ebu Davud) (Sabah-akşam, 3 defa, “Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi şeyün fil erdı velâ fissemâi ve hüvessemîul alîm” okuyan, büyücü ve zalimden emin olur.) [İ. Mâce] (Sabah 3 defa, “Eûzü billahis-semîil alîm-i mineşşeytânirracîm” dedikten sonra Besmele ile Haşr suresinin son üç ayetini okuyana,… Read More »

Gece Uyuyamayan Bebekler İçin Dua

Gece Uyuyamayan Bebekler İçin Dua Bir çocuk uyumakta zorluk çekiyor ve bir türlü uyuyamıyorsa,Gece Uyuyamayan Bebekler İçin Dua aşağıdkai dua yazılıp beşiğine bağlanırsa inşallah şifa bulur ve rahat uyur. “Bismillahirrahmanirrahim.Ve cealna nevmeküm sübata ve cealnalleyli libasa veceelnannehara meaşa birahmetike ya erhamerrahim.”

Güzel Olmak İçin Okunacak Dua

Güzel Olmak İçin Okunacak Dua Güzel görünmek için okunacak dua burada yer almaktadır.İyi bir kul olduğunuz zaman bu dua okunduğunda Allah’ın izniyle Ebu Katade olduğu gibi ruhunuzun güzelliğini yüzünüze yansımasını temenni ederiz. Resul-i Ekrem Aleyhissalatü Vesselam Ebu Katade`nin genç kalması için şöyle dua lütfetti: Efleha`llahü vecheke Allahümme barik lehu fi şa`rihi ve beşerihi` Anlamı:(Allah yüzünün… Read More »

Ağrılar İçin Dua

Ağrılar İçin Dua Bir yeri ağrıyan ve sancıyan kimse,elini ağrıyan yere koyarak,21 defa aşağıdaki duayı okursa,Allah’ın izniyle ağrısından ve sancısından kurtulur.Çokca tercübe edilmiştir. “Allahümme inni euzü  bike mi haza’l-veca” Ağrılar İçin Dua Hz.Ayşe  Validemiz,”peygamber Efendimiz bir yeri ağrıyınca,İhlas, Felak ve Nas  surelerini  okur,üzerine üfler ve elleriyle ağrıyan yerlerini mesh ederdi”.diye rivayet etmiştir. Ağrılar İçin Dua

Yemek Yemeyen Çocuğa Okunacak Dua

Yemek Yemeyen Çocuğa Okunacak Dua Aşağıdaki tertip uygulanmadan önce 100 defa istiğfar, 7 defa Fatiha suresi ve 11 defa İhlâs suresi okunur ve Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem)’in ve Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri’nin ruhuna bağışlanır. Yemek Yemeyen Çocuğa Okunacak Dua Enbiya suresinin 8. ayeti 121 defa bir suya okunur. Bu sudan 21 gün boyunca bir… Read More »

Kunut Duası

Kunut Duası 1.Allahümme innâ nesteînüke ve nestagfirüke ve nestehdîke ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehü neşkürukeve lâ nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcüruk. Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri… Read More »