Tag Archives: borçtan kurtulmak için en etkili dua

Borçtan Kurtulmak İçin Okunacak Dua

1341 Hicrî yılı Zilhicce ayında İstanbul’da bulunan Medine-i münevvere ulemasından ve harem-i şerif-i hazret-i Nebevi ders’i-âm müderreslerinden Ebu Bekir Sıddıyk (radıyallahu anh) evlâtlarından Abdurrahman İlyas Efendi hazretlerinin hizmetlerinde bulunuyordum. Bir gün kendilerin denniyaz ederek sordum: – Efendim, dedim. Bir türlü borçtan kurtulamıyorum. Acaba ne yapayım? Cevaben: – Sûre-i Vakıa’yı her akşamdan sonra devamlı olarak oku,… Read More »

Borçtan Kurtulma Duası

Borçtan kurtulma duası Arapçası:   Borçtan kurtulma duası Okunuşu: “Allahümme farice’l-hemmi, kaşife’l-ğammi, mücibe da’veti’l-mudtarrine rahmane’d-dünya ve’l-ahırati ve rahimehüma ente terhamüni ferhamni birahmetin tüğnini biha ‘an rahmetin min sivake.” Borçtan kurtulma duası Anlamı: “(Ey) Sıkıntıları gideren, kederleri kaldıran, zor durumda kalanların dualarına icabet eden, dünya ve ahretin rahman ve rahimi olan Allah’ım! Sen bana merhamet edersin,… Read More »