Tag Archives: barnaba

Değiştirilmiş Kutsal Kitaplar

Allahu Teala (cc) şöyle buyuruyor: “Yine onlar, sana indirilen kitaba ve senden önce indirilene (kitaplara) iman edenle inanırlar.” Yüce Allah tarafından peygamberler vası­tası ile gönderilen kitap 104 tanedir. 100 tanesi Suhuf (sahifeler)dir. Dört tanesi ise büyük kitap­lardır. Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an’dır. Suhuflar, birkaç sahife emirlerden ibaret idi. Bunların zamanımıza kadar ulaşıp ulaşamadığına dair elimizde… Read More »