Tabiin Kimlere Denir?

By | 5 Haziran 2015

tabiin-kimlere-denirHz. Peygamberi görmüş olanı (ashabı) görmüş ve ondan veya onlardan Hadis dinleyen kimselere “Tabiîn” denir. Bir de “Tebe-i Tabiîn” vardır ki, bunlar da peygamberimizin ashabından birini veya birkaçını gören kimseleri görmüş ve onlardan Hadis dinlemişlerdir.Demek oluyor ki, peygamberimizi görmüş olan müslümanlara “ashab”, ashabı görenlere “Tabiîn”, tabimi görenlere de “Tebe-i Tabiîn” deniyor. Bu gerçeği bilmede bir müslüman için faide ve yarar vardır. Çünkü bu derecede büyük fazîlet vardır.