Son İlişki Önemlidir ve Zorunludur

By | 16 Ağustos 2014

namaz-kildiran-seccade

 

şifa market dua, arapca dua, dua rehberi, dua saati, diyanet dua, selam ve dua ileCinsel buluşmayı takip eden son sevişme, eşlerin birçoğunun tamamen ih­mal etmesine rağmen çok önemli ve zorunludur. Cinsel ilişkinin ardından eşle­rin birbirinden ayrılmamaları, birbirlerine sarılı halde bir süre kalmaları gerekir. Çünkü kadın, eşinin koynunda hem bedensel hem de duygusal olarak kalmayı ister. Zira ondaki cinsel ilişkinin gerginliği hâlâ bitmiş değildir. Aynı zamanda bu son sevişmeler ve oynaşmalar, duygusal bağların gücüne güç katar, evlilik bağla­rının sağlamlaştınlmasında ve evlilikte mutluluğun gerçekleştirilmesinde önemli rol oynar