Sargı Veya Yara Üzerine Meshetmek

By | 10 Haziran 2015

sargi-veya-yara-uzerine-meshetmekYara, bere, kırık, çıkık üzerindeki tahta sargılan veya bağları çözüp altlarını sıcak veya soğuk su ile yıkamak veyahut ıslatmak zararlı olduğu takdirde, gerek bunların ve gerek üzerindeki pamuk, sakız, yakı ve ilâç gibi şeylerin üzerinden bir kere meshetmek, yıkama yerini tutar.
Sargı üzerini meshetmenin müddeti yoktur. İyileşinceye kadar meshetmeye devam etmek caizdir. Sargıların abdestli olarak sarılması da (fart değildir. Sargıyı değiştirmek, meshin yeniden yapılmasını gerektirmez.
Abdest âzâsınm yarısında veya çoğunda, az miktarda dahi olsa özürü olan kimse teyemmüm eder. Abdest âzâsının çoğu sağlam ve azı Özürlü ise sağlamını yıkayıp, özürlü olan âzâyı meshetmek lâzım gelir, teyemmüm edilmez. Çünkü yıkamakla teyemmüm birleştirilmez. Yânı özürlü olmayan yeri yıkayıp özürlü yer için teyemmüm etmek câiz olmaz.