Salih Kul Nasıl Olunur ?

By | 19 Haziran 2014

pardesu

salih kul nasıl olunurSalih kul nasıl olunur ile ilgili Ayet: “Sizden birinize ölüm gelip de ‘Rabbim, beni yakın bir süreye (ecele) kadar geciktirsen ben de böylece sadaka versem ve salihlerden ol­sam’ demezden önce size rızık olarak verdiklerimizden infak edin.” (Münafikun; 10)

Salih kul nasıl olunur ile ilgili Hadis: “Size geceleyin (ibadet için) kalkmayı tavsiye ederim. Çünkü o, sizden önce yaşayan salihlerin adetidir.” (Bilal-i Habeşi, Kütüb-ü Sitte, 3002)

Salih kul nasıl olunur ile ilgili Hikâye: “O Salih Kul ki…”

Şeytan: “Ya Muhammedi Ümmetinin saadeti için nasıl ferah durur­sun? Ben o belli vakte kadar sağ kaldıkça, onların kan damarlarında do­laşır, vesvese veririm. Beni yaratan Allah’a yemin ederim ki, onların âlim ve cahillerini, abid ve tacirlerini velhasıl hepsini azdırırım. Yalnız Allah’ın salih kulları müstesna. İşte onları azdıramam.

Resûlullah (sav) Efendimiz: “Sana göre bu salih kullar kimlerdir. Ya Lâin?”

“O salih kul ki mal ve parayı sevmez, medhedilmekten hoşlanmaz, he­men onu bırakır, kaçarım. Bir kimse ki malı, parayı ve övülmeyi sever, kalbi dünya arzularına bağlıdır. İşte o benim en itaatkâr dostumdur.”