Bidat Nedir ?

By | 19 Haziran 2014

feraceler

bidat nedirBidat nedir ile ilgili Ayet:”Sonra onlrın izleri üzerinde elçilerimizi birbiri ardınca gönder­dik. Meryem oğlu İsa’yı da arkalarından gönderdik; ona Incil’i verdik ve onu izleyenlerin kalplerinde bir şefkat ve merhamet kıldık. (Bir bid’at olarak) Türettikleri ruhbanlığı ise, Biz onlara yazmadık (emretmedik). Ancak Allah’ın rızasını aramak için (türettiler) ama buna da gerektiği gi­bi uymadılar. Bununla birlikte onlardan iman edenlere ecirlerini verdik, onlardan birçoğu da fasık olanlardır.” (Hadid; 27)

Bidat nedir ile ilgili Hadis: “Size Allah’tan sakınmanızı ve emirlerine itaat etmenizi tavsi­ye ederim. Başınıza içinizden bir köle de gelse emrine uyun. İçinizden benden sonra yaşayanlar şüphesiz pek çok anlaşmazlıklar görecek. Bu durumda benim ve raşit halifelerimin -sünnetine- yaptıklarına uyun. O sünnete azı dişinizle sarılın. Aman ha! (dinde çıkan) yeni şeyler, her ye­ni şey bid’attır. Her bid’at sapıklıktır ve her sapıklık da ateştedir.” (Tirmizi, Ebû Davud)

Bidat nedir ile ilgili Hikâye:

Resûlullah’ın Yolu

Dinde olmayan şeyler çıkarıp sonra da buna bid’at-ı hasene (güzel bid’at) demek aslen yasak ve pis olan bir şeyi güzel kabul etmektir. Resûlullah tüm hayır ve de güzellikleri bize öğretmiştir. Onun yol göster­mediği bir ameli hayır ve güzel diye yapmak ancak Onunla ve de müba­rek sahabesiyle yarışa kalkmaktır.