Şafiî Mezhebine Göre İstihare Namazı

By | 15 Ekim 2014

istihareDuâsiİstihare namazı niçin kılınır ve hükmü nedir?

İstihare namazı, yapılacak bir işin veya alınacak bir kararın hayırlı olup olmadığı hususunda tereddüt edilmesi halinde Yüce Allah’ın ilhamını dilemek için kılman iki rekâtlı bir namaz ile buna ilaveten yapılan duadır. Tereddüt edilen herhangi bir konu için kılınan sünnet bir namazdır. İstihare için uyumak veya rüya görmek şart değildir. Özel duası şudur:

“Allâhümme innî estehîruke bi ilmike ve estekdiruke bi kudre- tike ve es’elüke min fadlike’l-azîm. Feinneke takdiru ve lâ ektiru ve te’lemu ve lâ e’lemu ve ente allâmü’l-ğuyûb. Allâhümme in künte te’lemu enne hâz e’l-emra hayrun lî fi dinî ve meâşî ve âkibeti emrî; fekdir hu lî ve yessirhu lî sümme bârik fîhi ve in kunte te’lemu enne hâzel-emra şerrun lîfî dinî ve meâşî ve âkibeti emrî; fesrifhu annî vesrifnî anhu vekdir liye’l-hayra hay su kâne sümme’d-dinî bıh. ”

Anlamı:

“Allah ’ım! Senin sonsuz ilmine başvuruyor, senin kudretine sığınıyor ve senin sınırsız cömertliğinden yardım diliyorum. Senin her şeye gücün yeter, ben ise güçsüzüm, sen her şeyi bilirsin, ben ise bilemem.

Allah ’ım! Şayet bu iş; dinim, yaşantım ve geleceğim için hayırlı ise, onu bana takdir et, onu kolaylaştır ve bana hayırlı kıl. Şayet o; dinim, yaşantım ve geleceğim için hayırlı değil ise; onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Nerede olursa olsun, bana hayırlı olanı gösterip onu bana takdir ve nasip eyle. Beni de ondan memnun eyle! ”