Rüyada Hz Peygamber’i Görmek

By | 1 Temmuz 2014

Kuran• Ebû Hureyre radıyallâhu anh şöyle demiştir: Ben Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem’den işittim. Şöyle buyuruyordu: “Kim beni rüyasında görürse muhakkak o, uyanık bir halde görecektir. Çünkü şeytan benim kılığıma giremez.”
Ebû Abdullah el-Buhârî şöyle demiştir: İbn Şîrîn, hadiste sözü edilen durum, kişi Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem’i kendi özel suretinde gördüğü zaman geçerli olur demiştir.

• Enes’in nakline göre Resûlullah sallallâhu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: “Kim beni rüyada görürse muhakkak o beni görmüştür. Çünkü şeytan benim kılığıma giremez. Mü’minin rüyası, peygamberliğin kırk altı cüzünden bir cüzdür.”

• Ebû Katâde’nin nakline göre Hz. Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: “Salih olan rüya Allah tarafındandır. Hulm de şeytandandır. Kim rüyada hoşuna gitmeyecek bir şey görürse (uyanınca) sol tarafına üç defa ‘tuh’ desin ve şeytanın şerrinden Allah’a sığınsın. Bu suretle o düş, sahibine zarar vermez ve muhakkak ki şeytan benim kılığıma giremez.”

Açıklama:
“Ebû Abdullah el-Buhârî şöyle demiştir: İbn Şîrîn, hadiste sözü edilen durum, kişi Hz. Peygamber’i kendi özel suretinde gördüğü zaman geçerli olur demiştir.” İbn Sîrîn’e adamın biri Resûlullah’ı rüyasında gördüğünü söyleyince ona şöyle dedi: “Gördüğünü bana anlat.” Rüyayı gören kişi ona İbn Şîrîn’in bilmediği birtakım niteliklerden bahsedince “Sen Resûlullah’ı görmemişsin” dedi. Bu haberin senedi sahihtir. Ben Hâkim’de sözkonusu haberi teyid eden bir rivayete rastladım. Asım b. Küleyb’in nakline göre babası şöyle anlatmıştır: İbn Abbas’a “Hz. Peygamber’i rüyamda gördüm” dedim. Bana “Onu bana anlat” dedi. Ben de Hz. Ali’nin oğlu Hz. Hasan’ı hatırladım ve onu Resûlullah’a benzettim. İbn Abbas “Onu görmüşsün” dedi. Bu haberin isnadı ceyyiddir.

Kurtubî şöyle der: Bu hadisin tevilinde sahih olanı şudur: Resûlullah’ın söylemek istediği, onun her durumda görülmesi batıl olmadığı gibi bu, karmakarışık rüyalardan da değildir. Tam tersine bu -kendi kılığı dışında görülmüş olsa bile özünde hak ve gerçektir ve bu şekil şeytandan değildir. Aksine Yüce Allah tarafındandır. Kadı Ebû Bekir b. et-Tayyib ve başkalarının görüşü bu doğrultudadır. “0 hakkı görmüştür” ifadesi bunu teyid etmektedir.

“Kim beni rüyada görürse muhakkak o beni görmüş gibidir.” Benim bu ifadeden anladığım şudur: Resûlullah şunu demek istiyor: Beni rüyasında herhangi bir kılıkta gören kimse, bundan sevinsin ve bunun hulm olan batıl değil, Allah’tan gelen bir hak rüya olduğunu bilsin. Çünkü şeytan benim kılığıma giremez.