Rüyada Gümüş Para Görmek Ne Demek ?

By | 15 Kasım 2014

Rüyada Gümüş Para Görmek Ne Demek ?Rüyada Gümüş Para Görmek Ne Demek ?
İslami rüya tabirlerine göre Gümüş Para görmenin anlamı nedir? Rüyada Gümüş Para görmek dünyevi açıdan bildiğimiz anladığımız anlamları taşımayabilir.
Gerçek hayatta kullanılan anlamlar rüyalar için geçerli olmayabilir. Özellikle rüyada Gümüş Para görmenin anlamı şudur;
Rüyâda görülen temiz ve parlak gümüş paralar, mal ve servete, erkek çocuğa işâretle de yorumlanmıştır. Üzerleri kararmamış ve kırılmamış olmak şartıyla gümüş ve gümüş para görmek hayırla yorumlanır. Şâyet kirli ve kararmış veya kırılmış, bükülmüş gümüşün görülmesi iyi değil, hayra yorumlanmaz. Görülen gümüşten yapılmış eşyada böyledir. Gümüş para konusunda rüyâ tâbircilerinin yorumları şöylece sıralanabilir.
• Rüyâda temiz ve lekesiz saf gümüş para ve paralar gören kişi, güzel söz ve sözler işiteceğine veya Allah’ı zikredenleri dinleyeceğine işâret eder şeklinde yorumlanır. Buna göre, rüyâda görülen gümüş para çoğunlukla güzel söze işâretle yorumlanır denmiştir.
• Bir kimsenin rüyâda sağlam bir gümüş para olduğunu görmesi, acele bir haber alacağına işârettir.
• Bir kişinin rüyâda kendisine kese içinde gümüş paralar verildiğini görmesi, kendisine tevdi edilen, emânet edilen bir sırrı, muhafaza edeceğine vakıf olduğu bu sırrı kimseye söylemeyeceğine işârettir şeklinde yorumlanır.
• Kirmânî’nin yorumu şöyledir: Bir kimsenin rüyâda elinde gümüş para olduğunu görmesi, iyiye yorumlanır. Rüyâ sahibinin güzel sözler işiteceğine, kendisi hakkında övgülü sözler duyacağına işârettir. Rüyâsında kırık gümüş para görmek ise, kendisi hakkında çeşitli sözler ve dedikodular duyacağına işâret eder şeklinde yorumlanır.
• Rüyâsında büyük ve daha irice gümüş para görmek, büyük menfaatlere ve büyük mallara ermeye işârettir denmiştir.
• Rüyâsında bir kese gümüş para bulduğunu gören kişi, rızkını helalinden kazanıp helâl mal edinir ve büyük nîmet sahibi olur şeklinde yorumlanır.
• Rüyâsında aile fertleri arasında gümüş paralar dağıttığını görmek, âile içinde, âile fertlerine sözünü geçirdiğine, sözünün dinlendiğine, emirlerinin yerine getirildiğine işârettir denmiştir. Şâyet dağıttığı gümüş paralar, kırık veya silikse yorum tersine yapılır. Yani âile fertlerinin onun sözlerini ve emirlerini dinlemediklerine işâret eder.