Rüyada Fil Görmek Ne Demek ?

By | 13 Kasım 2014

Rüyada Fil Görmek Ne Demek ?Rüyada Fil Görmek Ne Demek ?
Rüyada Fil görmek ne demek? Rüyada  görmek hayra yorulmalı ve mümkünse kimseye anlatılmamalıdır.
Rüyada Fil gören bir kişi öncelikle Fil görmenin neye işaret olduğunu güvenilir kaynaklardan öğrenmelidir. İşte rüyada Fil görmek islami yorumu;
Rüyâda fil görmek, derecesinin yükseleceğine ömrünün uzayacağına delâlet eder. Fille ilgili rüyâlarda genellikle hayır ve iyiliğe yorulur.
• Rüyâsında geceleyin bir file bindiğini gören kimse, bekâr ise, evleneceğine işâretle tabir olunur. Gündüzün file bindiğini gören kimse, ya karısını boşar veya hizmetçisini kovar, şeklinde tabir olunur.
• Rüyâsında filden düştüğünü görmek, keder ve sıkıntıya düşeceğinize işâretle tabir edilir.
• Ünlü rüyâ tâbircilerinin değişik tâbir ve yorumlarını aşağıdaki satırlarımızda şöyle kaydedelim istedik:
• Câfer-i Sâdık (r.a.)’ın yorumu: Rüyâda fil görmek, şu cihetlere işâretle tâbir olunur:
1. Acem hükümdarına işâretle,
2. Hilekâr, düzenbâz birine işâretle,
3. Güçlü, kudretli birine işâretle,
4. Hasûd, çok kıskanç, hasedçi birine işâretle,
5. Kan dökücü, gaddâr birine işâretle,
6. Savaş, husûmet ve düşmanlığa işâretle ve
7. Zulüm ve haksızlığa işâret eder şeklinde yorumlanır.
• Kirmânî’nin yorumu: Rüyâda fil görmek, devlet büyüğüne işâretle, bir file bindiğini görmek, makam ve mevkiye işârettir. Filin derisi, eti, kemiği ve diğer parçaları, mala, menfaat elde etmeye ve nimete ermeye işâretle yorumlanır.
• İmâm-ı Nablûsî’nin yorumu: Nablûsî’nin fil ile ilgili yorumlarından bazıları şöyledir: Kadınların rüyâda her ne şekilde olursa olsun fil görmeleri iyi değildir. Onların fil görmeleri hayra işâret etmez şeklinde yorumlamıştır Nablûsî. Bir kadın rüyâsında bir file binmiş olduğunu görse, bu rüyâsı o kadının vefatına (öleceğine) işâretle yorumlanır.