Rüyada Fare Görmek Ne Demek ?

By | 9 Kasım 2014

Rüyada Fare Görmek Ne DemekRüyada Fare Görmek Ne Demek ?
İslami rüya tabirlerine göre Fare görmenin anlamı nedir? Rüyada Fare görmek dünyevi açıdan bildiğimiz anladığımız anlamları taşımayabilir.
Gerçek hayatta kullanılan anlamlar rüyalar için geçerli olmayabilir. Özellikle rüyada Fare görmenin anlamı şudur;
Fâre rüyâsının çeşitli yorumları bulunmaktadır. Rüyâda birçok fâre görülmesi, bol rızka, bol kazanca ve geçim bolluğuna işârettir. Zira fâreler yiyeceği bol olan yerlerde oynaşır. Rüyâsında kendi evinde fârelerin oynayıp cirit attığını gören kişinin, rızkı bol ve kazancı çok olur, o sene içinde ucuz ve bolluk içinde bir hayat süreceğine işârettir.
• Ebû Saîd’in yorumu: Kişinin rüyâda dişi bir fâre görmesi, yalancı ve ahlâksız (günahkâr) bir hizmetçi kadına işârettir.
• Rüyâda erkek bir fâre görmek, hile ve tuzak kuran bir hırsıza, eve hırsız gireceğine veya o evde hırsız bulunduğuna işâret eder şeklinde yorumlanır.
• Kişinin rüyâda büyük bir fâre görmesi, çok mala işârettir.
• İsmâil Eş’as’m yorumu: Kişinin rüyâda kuyruğu kesilmiş veya kopmuş (kuyruksuz) bir fâre görmesi, ahlâksız, soyu bozuk edebsiz bir kadına işârettir şeklinde yorumlanır.
• İmâm-ı Nablûsî’nin yorumu: Rüyâda görülen fâre, huyu bozuk, fitneci, devamlı hır gür çıkaran, bozguncu bir kadına işâretle tâbir olunur. Bazı kere de, rüyâda fâre görmek, bağırıp feryâd eden, lânetlik bir kadına işâret eder, ya da bir hırsıza işâret eder şeklinde yorumlamıştır. Çünkü fâreler, yedikleri şeyleri hep çalarak yerler denmiştir.