Rüyada En’am Suresi Görmek Ne Demek ?

By | 8 Kasım 2014

Rüyada En'am Suresini Görmek Ne Demek ?Rüyada En’am Suresini Görmek Ne Demek ?
İslami rüya tabirlerine göre En’am Suresini görmenin anlamı nedir? Rüyada En’am Suresini görmek dünyevi açıdan bildiğimiz anladığımız anlamları taşımayabilir.
Gerçek hayatta kullanılan anlamlar rüyalar için geçerli olmayabilir. Özellikle rüyada En’am Suresini görmenin anlamı şudur;
Rüyâda En’âm Sûresini okuduğunu veya başkası tarafından okunduğunu görüp işiten, dinleyen kimsenin bu rüyâsı, onun dünyâ ve âhiret saadetine ereceğine işârettir şeklinde yorumlamıştır İbn-i Şîrîn.
• Rüyâsmda bu sûreyi aynı şekilde gören kimse, Kirmâ- nî’nin yorumuna göre; hayvan bakımından büyük bir servete ereceğine, örneğin sığır ve koyun cinsinden büyük bir hayvan sürüsüne sahip olacağına işâretle yorumlanmıştır.
• Câfer-i Sadık (r.a)’ın yorumu ise; bu sûreyi okuyan veya dinleyen kişinin Cenâb-ı Hak tarafından tâat ve ibâdet sahibi olmasında başarıya erdirileceğine işâretle yorumlanır.