Rüyada Ekmek Görmek

By | 30 Ocak 2014

rüyada ekmek görmek

Rüyada ekmek görmek,  şu cihetlere işâret ola­rak tâbir olunur. Murâda ermeğe, mal-mülk ve nimete ka­vuşmaya, ilim, İslâm nimetine, rızık (iyi geçim), rahat hayat ve iyi bir kadına mazhar olmaya.

  • Âlem-i menamda ,Rüyada ekmek görmek, genellikle iyiye ve hayra işâret olarak yorumlanır denmiştir.
  •  Rüyâsında bir kimsenin ekmek görmesi, yücelik ve zen­ginliğine işâret olarak yorumlanır denmiştir.
  •  Bir kimsenin rüyâda yufka ekmeği görmesi, bazı kere yol­culuğa, bazen de güç olan bir işi kolayca başarmasına ve çok rahat bir dünya geçimine işâret olarak yorumlanır.
  •  Rüyâsında arpa ekmeği görmek, rüyâ sahibi kimsenin, ka­nâat sahibi iyi bir insan olduğuna, az bir nimet ile geçimi­ni sürdürebilen, mutlu olabilen bir kişi olduğuna işârettir.
  •  Rüyâsında has undan yapılmış ekmek görmek, sevimli ve güzel bir geçimi olacağına işârettir. Bu ekmeği yediğini görmek de aynı şekilde yorumlanır.

Ebû Saîd’il Vâiz’in yorumu: Rüyâsında yufka ekmeği yedi­ğini görenin, rızkı bol, geçimi ferah olur. Katıksız (kuru ku­ru) ekmek yediğini gören kişi, yalnız bulunduğu halde hasta olur ve yalnızlık içinde, kimsesizken vefat eder şek­linde yorumlamıştır. Rüyâda pide (ince ekmek) yediğini gö­renin geçimi ve rızkı orta seviyede olacağına işâret eder. Bazı kere de ince ekmek (pide) ömrün kısalığına işârettir. Başka bir yoruma göre, yufka ekmeği görmek, küçük bir ti­carete işârettir şeklinde yorumlanmıştır