Rüyada Ekmek Görmek Ne Demek ?

By | 8 Kasım 2014

Rüyada Ekmek Görmek Ne Demek ?Rüyada Ekmek Görmek Ne Demek ?
Rüyada Ekmek görmek neye işarettir? Bir insan rüyasında Ekmek gördüğünde ne demek olduğunu islami rüya tabirlerine bakarak öğrenmelidir.
Rüyalar insanlara uyarı niteliğinde olduğu gibi müjde niteliğinde de olabilir. Rüyada Ekmek görmenin anlamı;
Uykuda görülen ekmek rüyâsı, şu cihetlere işâret olarak tâbir olunur. Murâda ermeğe, mal, mülk ve nimete kavuşmaya, ilim, İslâm nimetine, rızık (iyi geçim), rahat hayat ve iyi bir kadına mazhar olmaya.

• Âlem-i menamda (rüyâda) ekmek görmek, genellikle iyiye ve hayra işâret olarak yorumlanır denmiştir.
• Rüyâsında bir kimsenin ekmek görmesi, yücelik ve zenginliğine işâret olarak yorumlanır denmiştir.
• Bir kimsenin rüyâda yufka ekmeği görmesi, bazı kere yolculuğa, bazen de güç olan bir işi kolayca başarmasına ve çok rahat bir dünya geçimine işâret olarak yorumlanır.
• Rüyâsında arpa ekmeği görmek, rüyâ sahibi kimsenin, kanâat sahibi iyi bir insan olduğuna, az bir nimet ile geçimini sürdürebilen, mutlu olabilen bir kişi olduğuna işârettiı.
• Rüyâsında has undan yapılmış ekmek görmek, sevimli ve güzel bir geçimi olacağına işârettir. Bu ekmeği yediğim görmek de aynı şekilde yorumlanır.
• Ebû Saîd’il Vâiz’in yorumu: Rüyâsında yufka ekmeği yediğini görenin, rızkı bol, geçimi ferah olur. Katıksız (kuru kuru) ekmek yediğini gören kişi, yalnız bulunduğu halde hasta olur ve yalnızlık içinde, kimsesizken vefat eder şeklinde yorumlamıştır. Rüyâda pide (ince ekmek) yediğim görenin geçimi ve rızkı orta seviyede olacağına işâret edeı. Bazı kere de ince ekmek (pide) ömrün kısalığına işârettiı. Başka bir yoruma göre, yufka ekmeği görmek, küçük bir ticarete işârettir şeklinde yorumlanmıştır.