Rüyada Ebe Görmek Ne Demek ?

By | 7 Kasım 2014

Rüyada Ebe Görmek Ne Demek ?Rüyada Ebe Görmek Ne Demek ?
Rüyada Ebe görmek ne demektir? İnsanlar rüyalarında çok ilginç şeyler görebilir. Gün içerisinde yaşadıkları şeyler bilinç altımıza attığımız olaylar, kişiler, şekiller rüyamıza girebilir.
Rüyanızda Ebe gördüyseniz ve anlamını merak ediyorsanız aşağıda ki açıklamaları okuyabilirsiniz.
Rüyâsında kişinin, ebe ve ebe görevi yapan (doğum yaptıran) birini görmesi hayırlıdır. Bu rüyâ, hayır ve bereket olarak tâbir olunmuştur. Rüyâda görülen ebenin genç olması, orta yaşlı olmasından işâret ettiği yorumca daha büyük hayra işâret eder, demiştir rüyâ yorumcuları. Bu tâbir ve yorumculara göre, rüyâda görülen ihtiyâr ve çirkin görünümlü bir ebe görmek, hayırlı değildir şeklinde yorumlanmıştır.
• Bazı rüyâ tâbir ve yorumcularına göre; rüyâda görülen ebe ve onun gibi doğum yaptıran bir kimse, hâmile olan bir kadım acı ve ıstırabından kurtardığı içindir ki, bu rüya, sözüne sâdık, cömert ve hayırsever bir zâta işârettir. Bu nedenle rüyâda evine bir ebenin geldiğini gören kişinin rüyası, onun (rüyâyı görenin) cömert ve yardımsever bir kimseden hayır ve menfaat göreceğine işâret olarak yorumlanır.
• Hâmile bir kadının rüyâda ebe görmesi, uysal ve güzel bir kız çocuğu dünyaya getireceğine işâret olarak yorumlanır.
• Bir erkeğin rüyâda ebe görmesi, eğer hanımı hamile ise, uysal ve ağırbaşlı, sâkin bir erkek çocuğu olacağına işarettir.