Rüyada Direk Görmek Ne Demek ?

By | 6 Kasım 2014

Rüyada Direk Görmek Ne Demek ?Rüyada Direk Görmek Ne Demek ?
Rüyada Direk görmek ne demek? Rüyada Direk görmek hayra yorulmalı ve mümkünse kimseye anlatılmamalıdır.
Rüyada Direk gören bir kişi öncelikle Direk görmenin neye işaret olduğunu güvenilir kaynaklardan öğrenmelidir. İşte rüyada Direk görmek islami yorumu;
Rüyâda direk görmek, sözünde duran, sözüne sadık bir kimseye işaretle yorumlanır. Rüyâda direk görmek, babaya (aile reisi), evlâda (çocuklara) mal, mülke, doğru söze, kuvvete (güce), ortaklık (ortağa), hayvanlara, eşlere ve hizmetçilere gibi cihetlerden birine işâret olarak yorumlanır.
• Rüyâda direk görmek, dine, Kur’ân’a da işâretle yorumlanır.
• İbn-i Şîrîn’in yorumu: Rüyâsında bir direğe dayanmış olduğunu görmek, doğru sözlü, dürüst hareketli, özü sözü doğru mert bir adama dayandığına, o böyle meziyeti olan bir kişiye bağlandığına işârettir.
• Kirmânî’nin yorumu: Rüyâsında elinde demir bir direk görmek, sözlerinde ve işlerinde doğru ve güçlü bir kimse olduğuna işâret eder. Yani bu rüyâyı gören kişi, bu meziyetlere sahip olan bir kişi olduğuna işârettir demişlerdir.
• Rüyâsında elindeki bir direğin alındığını gören kişinin bu rüyâsı, elindeki güç ve kuvvetini kaybedeceğine işârettir.
• Rüyâsında bir direği arkasına alıp yüklenmiş olduğunu ve o direği alıp başka bir yere götürdüğünü görmek, kuvvetli bir adamın kendi gücünden, kuvvetinden faydalanarak işe başlayacağına işârettir şeklinde yorumlanır.
• Câfer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu: Rüyâda direk görmek üç cihete işâretle yorumlanır demiştir:
1. Sözünde sadık ve işlerinde doğru dürüst hareket eden bir
adama işâretle,
2. Değer verilen makbul, doğru bir söze işâretle,
3. Yüksek bir makam ve mertebeye işâretle yorumlamıştır.
• Rüyâsında bir direğin eğilmiş, bükülmüş, yamulmuş olduğunu görmek, iyi değildir. Bu rüyâ hayra işâret değildir. Bu rüyâyı gören eğer Vali (yüksek idareci) ise, emrindeki memurları kendisine karşı çıkar ve otoritesini kaybedeceğine işârettir. Rüyâyı gören halktan bir kişi ise, bu rüyası onun işlerinin ters gideceğine ve işlerinin bozulacağına işârettir şeklinde yorumlamıştır Câfer-i Sâdık (r.a).
• Câbir’il Mağribî’nin yorumu: Rüyâda direk görmek ev sahibine işâretle yorumlanır demiştir. Rüyâda görülen direk, ağaçtan ve kaim, sağlam bir durumda olursa, bu rüyâ o ev sahibi kimsenin, güçlü ve zengin bir kimse olduğuna işâret eder şeklinde yorumlanır.
• Rüyâda bir direğin başka bir direkle değiştirildiğini görmek, o bölge valisinin ve hakiminin veyahut ev sahibinin ya da halkı himâye eden, kollayıp gözeten bir kimsenin değişeceğine işâret eder şeklinde yorumlanır.
• İmâm-ı Nablûsî’nin yorumu: Rüyâda direk görmek, dine (İslama) işâret olarak yorumlamıştır. Rüyâsında gökten bir direk indiğini görmek, Cenâb-ı Allah tarafından o kimseye (rüyayı görene) iyilik sahibi bir kimsenin vasıtasıyla ikram ve ihsanda (lütûfda) bulunacağına, rüyâ sahibinin büyük bir hayra ereceğine işârettir.
• Rüyâsında direk diktiğini görmek, rüyâ sahibi kendisine bir yardımcı, bir hizmetçi alacağına işâret eder.
• Rüyâda yerden göğe doğru yükselen direkler görmek, dinin esaslarına, temellerine işâret olarak yorumlanır. Rüyâsında bu direklerden birini kucaklayarak, ona sarılarak veya ona tırmanarak göğe çıkmaya çalıştığını görmek, dinin esaslarına sarılarak Allah’ın rahmet ve merhametine kavuşacağına işâret eder şeklinde yorumlanır.
• Rüyâda yerden göğe doğru yavaş yavaş yükselen direkler görmek, kişinin dua ve ibâdetlerine işâret eder veya genel olarak duâ ve ibâdetlere işâret eder.
• Rüyâsında kendisinden veya bulunduğu yerden bir direğin göğe doğru yükseldiğini ve göğe kadar vasıl olduğu (dolaştığını) görmek, rüyâ sahibinin duâsının ve ibâdetlerinin kabûl olduğuna veya olacağına işârettir şeklinde yorumlanır. Rüyâda direğin yarıda ve yarı bir yolda kaldığını görmek ise, bu yorumun tersine işârettir. Tersiyle yorumlanır.