Rüyada Dalkavuk Görmek Ne Demek ?

By | 31 Ekim 2014

Rüyada Dalkavuk Görmek Ne Demek ?Rüyada Dalkavuk Görmek Ne Demek ?
Rüyada Dalkavuk görmek neye işarettir? Bir insan rüyasında Dalkavuk gördüğünde ne demek olduğunu islami rüya tabirlerine bakarak öğrenmelidir.
Rüyalar insanlara uyarı niteliğinde olduğu gibi müjde niteliğinde de olabilir. Rüyada Dalkavuk görmenin anlamı;
Rüyâda dalkavukluk ile ilgili görülen durumlar, hayır ve sadakaya işâret eder, demiştir Nablûsî. Buna göre, rüyâda dalkavuk görmek, sadaka ve hayra işâretle yorumlanır. Nablûsî, bu rüyâyı “Mümînin iffeti için mudarât yapması sadakadır” Hadis-i Şerifine işâret göstermiştir.
• Bir kimse rüyâsında bir kişiye dalkavukluk yapıyormuş olduğunu görse, bu rüyâsı onun (rüyâ sahibinin), sadaka vereceğine veya bir hata ve kusurundan sebep sadaka vermesi gerekeceğine işârettir şeklinde yorumlanmıştır.
• Bir kişinin rüyâda dalkavukluk ettiğini ve yüze güldüğünü görmesi, sadaka, hayır ve memnûniyet verici işleri tercih edeceğine işâret olarak tâbir olunur.