Rüyada Bakara Suresi Görmek Ne Demek ?

By | 16 Ekim 2014

Rüyada Bakara Suresi Görmek Ne Demek ?Rüyada Bakara Suresi Görmek Ne Demek ?
Rüyada Bakara Suresi görmek ne demektir? İnsanlar rüyalarında çok ilginç şeyler görebilir. Gün içerisinde yaşadıkları şeyler bilinç altımıza attığımız olaylar, kişiler, şekiller rüyamıza girebilir.
Rüyanızda Bakara Suresi gördüyseniz ve anlamını merak ediyorsanız aşağıda ki açıklamaları okuyabilirsiniz.
Rüyâsında Bakara Sûresini okuduğunu veya dinlediğini gören kimse, bir yerden başka bir yere taşınır veya nakil eder, yer değiştirir şeklinde yorumlanır.
• Bakara Sûresini okumak ve dinlemek ile ilgili rüyâlar konusunda ünlü rüyâ yorumcularının da değişik yorumları bulunmaktadır.
• Hz. Âişe (R.A.) validemizin yorumu: Bir kimse rüyâsında Bakara Sûresinin tamamını veya bir parçasını okuduğunu veya başkası okurken dinlediğini görse, bu rüyâsı tür mahalden (bir yerden) diğer bir mahale (yere) gideceğine ve kısmetinin veya rızkının, geçiminin gideceği yerde olacağına işârettir şeklinde yorumlanır.
• Câfer-i Sadık (R.A.)’nın yorumu: Bakara Sûresini, rüyâsada okuyan ya da dinleyen kişinin, samimi, iyi niyetli, ihlâslı ve dîni bütün, dindâr bir kişi olduğuna işârettir.
• İbn-i Sîrin’in yorumu: Rüyâsında Bakara Sûresini okuduğunu veya dinlediğini gören kişinin, ömrünün uzun olacağına ve musibetlere, belâ sıkıntılara göğüs geren, sabır ve metânetle tahammül edeceğine işârettir.
• İmâm-ı Nablûsı’nin yorumu: Bakara Sûresini rüyâda okuduğunu veya dinlediğini gören kişi, mirâs yüzünden oğlu veya amcası ile dâlaşacağına işârettir. Nâblûsî şöyle de yorumlamıştır: Bir kimse, rüyâsmda Bakara Sûresini veya ondan bir âyeti okuduğunu veya okunduğunu görse rüya sâhibi kişi, uzun ömürlü, ilim sahibi, dinde hayır ve bere kete kavuşmuş ve çocuğu hakkında da kurtuluşa ermiş olduğuna işâretle yorumlanır.