Resûlullah (sav)’ın Evlilikleri

By | 6 Haziran 2015

resulullah-savin-evlilikleri  Bu konuda üç nokta üzerinde durulacaktır:
1) “Size helâl olan kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın” âyeti indikten sonra da Peygamber (sav)’in dörtten fazla kadınla ev liliklerini devam ettirmesi.
2) Peygamber (sav)’in hanımlarından herbiriyle evliliğindeki yüce hikmetin ve evliliklerinin şehevî arzulara dayalı olmadığının isbatı.
3) Dörtten fazla oldukları halde Peygamber (sav)’in eşleri arasında adil davranması.