Resulullah Efendimize Salâtü Selam

By | 18 Eylül 2014

Resulullah Efendimize Salâtü Selam“Salât” kelimesi, istiğfar, mağfiret, dua, bereket, övgü, namaz gibi anlamlara gelmektedir. Allah tarafından olunca rahmet,
meleklerden olunca istiğfar, müminlerden olunca da dua manasına gelir.Kısaca açıklamak gerekirse şöyle denilebilir:
Allahü Tealanm salâtı, Allah’ın yüce Peygamberini rahmetine nail etmesi ve meleklere karşı O’nun yüce ismini, şan ve şerefini ilan etmesi,
medhü senada bulunmasıdır.Meleklerin salâtı, O yüce Peygamber hakkında duada, istiğfarda bulunarak o yüce Peygambere (Aleyhisselam) muhab¬bet ve hürmetlerini gösterip açıklamış olmasıdır.Müminlerin salât’ı da, O yüce Peygambere salat’ü selam getirmek ve O’na duada bulunmak suretiyle O yüce Peygambere bağlılıklarını canı gönülden bildirmek ve O yüce Peygamberin şefaatine kavuşmak dileğinde bulunmasıdır.“Selam” kelimesi ise, selamet, esenlik ve emniyet anlamlarındır ki, ‘selamet ve emniyet senin üzerine olsun’ demektir. Selam, aynı zamanda Allah’ın bir ismidir. Selam’m Allah’tan olması ise,
‘Allah seni korumayı, gözetmeyi üzerine almıştır’ demektir.
Bu hususta Allahü Teala şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ederler. Ey iman edenler, siz de O’na salât ve selam ediniz.”
[Ahzâb Suresi, 56] İslam âlimlerine göre Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem’in ismi Şerifleri zikredilince bir defa Salât ve Selam getirmek vacip, isminin tekrar edilişi sayısınca getirmek ise, müstehap sayılmıştır.