Recep Ayının Fazileti

By | 8 Mayıs 2014

recep ayının fazileti

Recep ayının fazileti hakkında Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Receb ayı, Allahü Teala’nın seçtiği aylardandır. O, Alla­hü Teala’nın ayıdır. Receb ayına tazim eden kişi, gerçek­ten Allahü Teala’ıuıı emrini büyük tutmuş olur.

Allahü Teala’nın emrine değer vereni de, O, ııaîm cennet­lerine girdirir ve kendisi hakkında en büyük rızasını ke- silileştirir.”

Yine Recep ayının faziletiyle ilgili Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Şüphesiz Recep, Allahü Teala’nın kendisinde sevapları katladığı, tövbe edenlerden günahların silindiği,2 duaların kendisinde kabul edildiği ve sıkıntıların kendisinde açıl­dığı büyük bir aydır ” 3

♦ Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Recep, Allahü Teala’nın ayıdır. Şaban, Benim ayımdır. Ramazan ise, ümmetimin ayıdır. ”4

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)e Receb’in Allahü Teala’nm ayı olmasının sebebi sorulunca, O şöyle cevap verdi: “Çünkü o ay, özellikle Allahü Teala’nın mağfire­tinin tecellisine mahsustur. Kendisinde kanlar korunur.

[1] Şuabül-İman, 5/346-347, no. 3532

[1] Günahları silmek iki şekilde meydana gelir: Ya meleklerin sayfala­rından silinerek veya sahibini cezalandırmayıp o hususta sorgu su­ale tâbi tutmayarak.

[1] Kenzül-Ummâl, 35166, 12/311; Mecmeuzzevâid, 3/191

[1] Âlimler, “Receb’in Allah’ın ayı” olduğunu şöyle açıklamışlardır: “Sanki Allahü Teala şöyle buyurmak istemiştir: “Benim kapıma Receb’de başvurursan, seni hiç şefaatsiz bağışlarım. Şaban’da Bana dönersen, Habibimin şefaatine muhtaç olursun. Ramazan’da dönersen, müminlerin şefaati de gerekir.” [Gunye, 1/326]

 

Recep ayının faziletinden biride Allahü Teala, Peygamberlerinin tövbesini o ayda kabul buyurmuştur. Yine o ayda, dostlarını düşmanlarından kurtarmıştır. O ayı oruçlu geçiren, Allahü Teala’dan üç şeyi hak eder. Bunlar da:

–                      Geçmiş bütün günahlarının bağışlanması,

–                      Kalan ömründe günahlardan korunması,

–                      Allahü Teala’nııı huzuruna çıkılacak en büyük arz gü­nünde, susuz kalmaktan emin olmasıdır. ” 1

+ Resulullah (,Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Allahü Teala Receb’in her gecesinde:

– “Receb Benim ayımdır, kul Benim kulumdur, rahmet de Benim rahmetimdir, fazl(-ı kerem) Benim (kudret) elimdedir. Bu ayda Benden af isteyeni mağfiret ederim, bunda Benden bir şey isteyene de veririm” buyurur.2