Ramazan Orucu Kul Hakkını Kaldırır Mı?

By | 1 Aralık 2014

kul-hakki-namazi-var-midirEbu Hureyre’den (ra) gelen bir rivayette Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki: “Her kim Ramazan orucunu, farziyetine inanarak ve sevabına nail olmak için tutarsa geçmiş günahları affolunur. Her kim Kadir Gecesi’ni, sevabına inanarak ihya ederse (bütün geceyi ibadetle geçirirse), geçmiş günahları affedilir.”

Bu hadis-i şerifte mü’minler için çok büyük müjdeler vardır. Bilinen bir gerçek olarak insanoğlu günah işleyecek kabiliyette yaratılmıştır. Onu bu şekilde yaratan Allah (cc) günahlarını affedecek vesileleri, sebepleri de yaratmıştır. Bunlar ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerde belirtilmiştir. Günahların affedilmesinin en büyük vesilesi imandır, tövbedir. Bazı zamanlar ve bazı mekânlar da günahların affı için birer vesiledir. Ramazan ayı ve Hacc ibadeti gibi.. Bu hadis-i şerifte de açıkça farz olduğuna inanmak ve sevabına nail olmak hususu açıkça belirtilmiştir.

Ancak, aff bütün günahları kapsar mı? Yoksa sadece küçük günahlar mı affedilir? Kul hakkından dolayı işlenen günahların affa dâhil olup olmadığı hususunda âlimler arasında farklı görüşler vardır. Bazılarına göre bütün günahlar bu müjdeye dâhildir. Bazılarına göre de bu hadis-i şerifte belirtilen küçük günahlar ile kul hakkı sınıfına girmeyen günahlardır. Her görüş sahibinin dayandığı deliller vardır.

Allah’ın rahmeti çok geniştir. Allah (cc) Lütuf sahibidir. Her şeye kadirdir. Dilerse küçüğünü de büyüğünü de, kul hakkı ile ilgili olanı da affedebilir. Hesab gününde hak sahibi kulunu razı edip hak sahibinin buna karşılık hakkından vazgeçmesini sağlayabilir. Böylece hak sahibi olan kul, hakkına karşılık İlâhî rızayı kazanmak sureti ile hakkını almış olur. Ancak bu İlâhî müjdeye, ona tam inanan ve onu elde etmek için gayret gösteren nail olur. O da Allah rızası için Ramazan orucunu tam olarak tutmak ve orucunu bozacak maddi ve manevi şeylerden gücü nisbetinde kaçınmakla olur.