Peygamberimizin Hz. Hafsa (r.anh) İle Evlenmesi

By | 6 Haziran 2015

peygamberimizin-hz-hafsa-r-anh-ile-evlenmesi   Peygamber (sav)’in Hz. Hafsa (r.anh) ile evlenmesindeki hikmet, Hz. Aişe (r.anh)’yle evlenmesindeki hikmete benzemektedir: Hz. Ömer (ra)’le aralarındaki ilişkileri güçlendirmek, Hz. Ömer (ra)’i cihadından ve İslâm uğruna uğradığı sıkıntılardan dolayı taltif etmek. O Ömer ki, Allah (cc), hakkı onun diline ve kalbine yerleştirmiş, İslâmî onunla aziz kılmış ve onunla hak ile batılı birbirinden ayırmıştır.
Hz. Ömer (ra)’in kızı Hafsa (r.anh), Huneys b. Huzafe es-Sefımî (ra)’den dul kalmıştı. Huneys (ra), Resûlullah (sav)’m ashabından olup Bedir savaşından sonra Medine’de vefat etmiştir.
Hz. Ömer (ra) şöyle diyor:
“Osman b. Affan’a gittim ve Hafsa’yla evlenmesini teklif ettim. Dilersen Hafsa’yla seni evlendireyim, dedim. Düşüneyim, dedi. Aradan günler geçti, sonra; Şu anda evlenmemeyi daha uygun gördüm, dedi. Hz. Ebu  Bekir’le karşılaştım. Dilersen Hafsa’yla seni evlendireyim, dedim. Ebu Bekir, hiçbir şey demeden sustu. Osman’dan çok Lbu Bekir’in bu davranışına içerlemiştim. Aradan günler geçti, sonra Resûlullah (sav) Hafsa’yı istedi ve onu onunla evlendirdim. Daha sonra Ebu Bekir’le karşılaştım. Bana: Hafsa’yı teklif edip susmama içerledin, değil mi? dedi. Evet, dedim. O zaman Ebu Bekir şöyle dedi: Resûlullah’ın ona talip olacağını duymuştum. Resûlullah’m sırrını ifşa etmek istemedim. Susmamın sebebi buydu. Resûlullah ondan vazgeçseydi, onu kabul ederdim.”
Haşanın şöyle dediği nakledilir:
“Peygamberin kızlarından biri Hz. Osman’ın yanındaydı ve o sırada vefat etmişti. Hz. Ömer, Hz. Osman’la karşılaştı ve onun üzgün ve perişan olduğunu gördü. Hafsa’yı ona teklif etti. Sonra Peygamber e gelerek: Osman’la karşılaştım, perişandı, ona Hafsa’yı teklif ettim, dedi. Bunun üzerine Peygamber şöyle buyurdu: Sana Osman’dan daha hayırlı bir damat. Osman’a da senden daha hayırlı bir kayınpeder söyleyeyim mi? Ömer: Söyle ya Rcsûlallah, dedi. Böylece Peygamber Hafsa ile evlendi ve biı kızını da Osman’la evlendirdi.
Peygamber (sav), Hz. Hafsa (r.anh)’yı istiyordu.
Hz. Osman (ra) da Rukiyye vefat ettiğinde Peygamber (sav)’in diğer kızı Ümmü Gülsüm (r.anh)’ü istiyordu.
Hz. Hafsa (r.anh)’nın Peygamber (sav)’le evliliği -farklı rivayetler vardır- hicretin ikinci yılında oldu.
Daha sonra Peygamber (sav)in onu boşadığı ve Cebrail (as)’in gelerek onu geri almasını isteyerek: “O gündüz oruç tutan, gece namaz kılan biridir ve cennette de senin eşindir” dediği nakledilir.
Buna göre bu evliliği kutlayan ve devamını emreden Yüce Allah (cc)’tır.
Peygamber (sav), Hz. Hafsa (r.anh)’nın şahsında babası Hz. Ömer (ra)’e değer vermeyi hedeflerken bütün cabası davanın güçlenmesini sağlamak ve müslümanların gücünü arttırmak idi.
Ayrıca, Peygamber (sav), Hz. Hafsa (r.aıılı)’yı geri alıp evliliği devam ettirirken Rabbinin emrine uyuyordu.
Şimdi insafla söyleyelim, bu evlilikte nevanın ne etkisi var? Şehvetin etkisiyle olduğu söylenebilir mi?
Hicretin kırkbeşinci yılında vefat etmiştir.