Peygamberimizin Hilful Fudula Katılması

By | 5 Haziran 2015

peygamberimizin-hilful-fudula-katilmasi   Ficar savaşları sonucunda Mekke’de zulüm ve haksızlıklar had safhaya ulaş­mıştı. Güçlü olanlar zayıf olanları eziyor, mallarını gasp ediyorlardı. Dışarıdan gelen ticaret kervanları yağmalanıyor, kimse de engelleyemiyordu.

Mekkeli As bin Vâil, bir Yemenli malını almış fakat ücretini ödememişti. Ye­menli de Ebu Kubeys dağına çıkarak feryada başladı ve kendisine yardım edil­mesini istedi. Bunun üzerine Peygamberimiz (sav)’in amcası Zübeyr, Kureyşlileri Abdullah ibni Cüd’an’m evinde topladı. “Mekke’de yerli ve yabancı hiçbir kim­seye zulmedilmesine meydan vermeyelim” diye yemin ettiler. Bu yemine, cahiliye döneminde Cürhümiler tarafından kurulan “Hilful-fudul” adlı yeminin hatı­rasını yaşatmak üzere “Hilful-fudul” adını verdiler. Şikâyetçi Yemenlinin alacağı As bin Vâil’den alındı. Mekke’nin asayişi tekrar yerine geldi.

Peygamber Efendimiz (sav) de yirmi yaşlarında bu cemiyete katılmış ve son derece memnun olmuştu. İslâmiyet geldikten sonra da, “Hilful-Fudul” teşkilatı­nı överek “Şimdi de böyle bir teşkilat kurulsa katılırım” buyurmuşlardır.